Persoonlijke lening / aflopend krediet

Zekerheid omtrent looptijd en rente

Wordt u geconfronteerd bij de verkoop van uw woning met een restschuld? Of denkt u na over een verbouwing van uw woning zoals een aanbouw, een dakkapel, een nieuwe keuken of de aanschaf van een auto of caravan? En u wilt zekerheid omtrent looptijd en rente? Dan is een aflopend krediet iets voor u. Deze kredietvorm wordt vaak gebruikt om productaankopen te financieren waarbij de gehele koopsom in één keer moet worden voldaan en er daadwerkelijk wordt afgelost. Voor een aflopend krediet betaalt u maandelijks een vast bedrag aan rente en aflossing over een vaste looptijd. U weet dan van te voren waar u aan toe bent. Voor alle vormen van aflopend krediet gelden deze producteigenschappen. Daarnaast voldoet een persoonlijke lening aan alle eisen om fiscaal te profiteren van renteaftrek bij een restschuld financiering en aankoop of verbouwing van uw eigen woning.

In deze rubriek leest u alles over de verschillende vormen van aflopend krediet.

Persoonlijke (senioren) lening
U kunt een bedrag lenen van minimaal € 5.000,00 tot maximaal € 75.000,00 die u in 6 - 120 maanden terugbetaalt. Dat kan nuttig zijn voor b.v. een verbouwing, aankoop keuken of boot. U kunt een persoonlijke lening afsluiten t/m uw 74 jarige leeftijd en deze dient vóór uw 78e levensjaar te zijn beëindigd. Een enkele bank biedt onder speciale voorwaarden de mogelijkheid voor een looptijd tot 180 maanden om een aldaar lopend rentekrediet (zonder aflossing) om te zetten naar een persoonlijke lening.

Eigen Woning Krediet
Er is ook een persoonlijke lening met meer mogelijkheden en een extra rentekorting indien u in het bezit bent van een eigen woning. Vraag er om bij uw adviseur. Voor die producteigenschappen verwijzen wij u naar de pagina omtrent het 'Eigen Woning Krediet'. Wij beschikken over een Eigen Woning Krediet die u kunt afsluiten t/m 68 jaar en deze dient afgelost te zijn in de maand waarin u 74 jaar wordt.

Zelfstandigen met huurwoning nu ook mogelijk
Zelfstandigen met een huurwoning kunnen nu ook een lening krijgen voor een besteding in de prive sfeer.
Geen jaarcijfers nodig voor ondernemers met vrije beroepen. Aantoonbare ervaring en een aanslag inkomstenbelasting van de afgelopen 2 jaar is voldoende.

Lenen tot 78 jaar
Mensen worden ouder en daarom zijn er meer mogelijkheden om te lenen op oudere leeftijd. Met de persoonlijke senioren lening kan dit tot 78 jaar. De maximum leeftijd voor het afsluiten van deze lening is 74 jaar, waarbij de lening op het bereiken van de 78 jarige leeftijd afgelost dient te zijn. Er kan binnen dit product t/m € 50.000,00 geleend worden. Voor meer producteigenschappen verwijzen wij u naar de betreffende  pagina’s.

Een persoonlijke lening is geschikt indien:

  • u een hoger bedrag wilt lenen
  • u zekerheid belangrijk vindt
  • leeftijd bij aanvragen minimaal 21 en maximaal 74 jaar. Eindleeftijd 78 jaar
  • te lenen bedrag tussen € 5.000,00 en € 75.000,00
  • voldoet standaard aan fiscale eisen renteaftrek bij de daarvoor geldende bestedingen

Financial lease voor auto's en bedrijfsmiddelen
Financial lease is een kredietvorm op basis van Huurkoop met eveneens een vaste looptijd en een vaste rente. Voor die producteigenschappen verwijzen wij u naar de pagina omtrent financial lease.