Full Service kredietverlening

Met alleen contactgegevens van uw klant kunnen wij het gehele kredietaanvraagproces verzorgen

Een krediet wordt vaak alleen verstrekt indien de klant er naar vraagt. Full Service is een dienst van CFSN Kredietendesk om u als intermediair te ontlasten bij het houden van een krediet advies gesprek en de afwikkeling ervan op het moment dat u te druk bent en het qua tijdgebrek niet goed uitkomt om uw klant met een krediet verder te helpen. Maar u wilt uw klant ook niet de deur wijzen en wel service verlenen.

Zoals aangegeven biedt Full Service de uitkomst.

Bij Full Service logt u in op onze website en klikt op de 2e blauwe button ‘Full Service Kredietaanvraag’. U hoeft nu alleen maar de contactgegevens van uw klant in te vullen en wij verzorgen het gehele kredietaanvraag proces van inventarisatie, advies tot aan de uitbetaling van het krediet.

Wij houden u natuurlijk op de hoogte. Het blijft uw klant.

Dus geen tijd en tóch uw klant helpen: Full Service biedt de uitkomst.