De nachtmerrie van een 'Locked up' klant

Gevangen zitten in je eigen lening

Door de toenemende aanscherping van de leennormen, of verouderde kredietvormen zonder aflossing kan het zomaar gebeuren dat je ‘gevangen’ zit in je eigen lening. Het treft m.n. consumenten die in het verleden een maximale lening hebben genomen en nu niet meer in aanmerking komen om de lening tegen betere condities bij een andere partij over te sluiten. Gevolgen kunnen zijn dat de maandlasten op den duur niet meer te betalen zijn en de rentepercentages op deze leningen alsmaar blijven stijgen.

De overheid wil hier graag een oplossing bieden en heeft in 2012 een wijziging in de Gedragscode Consumptief Krediet doorgevoerd. www.vfn.nl, ‘Gedragscode 2014’ artikel 6.e. Vanwege het klantbelang onderschrijft de toezichthouder deze ontwikkeling.

CFSN Kredietendesk heeft nu mogelijkheden om uw klant wél te helpen!
Voor een goede intermediair die zijn zorgplicht serieus neemt zijn er nu mogelijkheden om zijn locked up klant de helpende hand te bieden. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het oversluiten van dergelijke leningen daar het krediet veelal niet voldoet aan de VFN leennormen. Het moet wel aantoonbaar in het belang van de consument zijn waarbij in de nieuwe overeenkomst een aflossingscomponent aanwezig is (het liefst een vaste looptijd tot algehele aflossing) en eventueel een lager rentepercentage.

Zorgplicht acties!
In het kader van vervulling van de zorgplicht en nazorg artiviteiten verstrekken de meeste banken extra informatie omtrent het actuele leendossier van uw klanten. Via CFSN Kredietendesk ontvangt u deze infomatie.
Wat verwacht de wetgever van u?
Er wordt van het intermediair verwacht dat zij de klanten gaan benaderen wanneer er geen of onvoldoende afloscapaciteit is (denk aan een lopend rentekrediet en een DK met 1% aflossing) en/of het rentepercentage niet meer marktconform is en derhalve te hoog is t.o.v. de lening die men nu zou kunnen krijgen. U kunt bij CFSN een nieuwe kredietaanvraag doen en wij zullen het traject verder samen met u doorlopen.

Extra documenten aantonen!
Voor de definitieve beoordeling en verwerking van de nieuwe lening dienen wel extra documenten aangetoond te worden. CFSN zal bij de offerte deze documenten communiceren met het intermediair.