Adviesproces

AFM (Autoriteit Financiële Markten)

"Een goed adviesproces is een proces waarbij de adviseur op een voor de consument herkenbare manier en door het gehele adviestraject uitgebreid, voor zover relevant, is ingegaan op onderstaand schematisch weergegeven adviesproces"!

Adviseer te allen tijde een leenproduct waarvan ook de hoogte, looptijd en voorwaarden van de lening optimaal passen bij de wensen en doelen die de consument heeft, zodat een verantwoorde lening wordt verstrekt ter voorkoming van overkreditering.

heathfield adviesproces

Wat is een goed adviesproces

 •  

  1.

  Bestaande en toekomstige situatie/relatie wens klant

 •  

  2.

  'Wens' van klant ook wenselijk? Borgende rol adviseur

 •  

  3.

  Analyse gegevens met cijfermatige en vergelijkende onderbouwing

 •  

  4.

  Samenhang relevante gegevens, inzichtelijk voor klant vastgelegd

 •  

  5.

  Verschil lopende en nieuwe producten

 •  

  6.

  Financiële consequenties bestaand en nieuw

 •  

  7.

  Juiste toepassing van normen, schriftelijke motivatie 'passend'

 •  

  8.

  Uitgebreide informatie scenario's, risico's en bereidheid klant

 •  

  9.

  Eerst verdiepen in klant, meenemen al het relevante, dan nadenken product