MijnLeenadvies

Passende en verantwoorde kredietverstrekking

MijnLeenadvies is via www.cfsn.nl te bereiken en als online applicatie bedoeld om u als intermediair behulpzaam te zijn en te ondersteunen om u stap voor stap door het wettelijk adviestraject voor consumptief krediet te loodsen, zodat u voldoet aan wet- en regelgeving voortvloeiend vanuit de Wet op het financieel toezicht (Wft) en Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo 3).

Deze wetten hebben als belangrijkste doelstelling om de klant centraal te stellen en te komen tot een passende en verantwoorde kredietverstrekking aan consumenten. CFSN Kredietendesk staat hier volledig achter en heeft derhalve MijnLeenadvies in het leven geroepen om het intermediair op efficiënte wijze deze steun te kunnen bieden.

Het bieden van gemak naast een gedegen opzet waarbij het klantprofiel, de inventarisatie en de analyse mogelijkheden evenals de advies- en motivatiemodule zijn geïntegreerd, maken van MijnLeenadvies een onontbeerlijke applicatie. Zelfs het realiseren van accurate berekeningen bij voorkomende calamiteiten (overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en evt. pensioen) tijdens de looptijd voor beide contractanten maken van MijnLeenadvies een unieke applicatie.

De applicatie van MijnLeenadvies is door de AFM als positief beoordeeld, waardoor de intermediairs die gebruik maken van MijnLeenadvies een compleet advies kunnen geven die voldoet aan wet- en regelgeving voor consumptief krediet. Een correcte invulling van het klant adviesproces in MijnLeenadvies is aan het intermediair. MijnLeenadvies is het intermediair daarbij behulpzaam. Daar MijnLeenadvies rekening houdt met specifieke rekenkundige factoren (b.v. VFN normen voor levensonderhoud consumptief krediet) zijn algemene- of hypotheekapplicaties per definitie veelal niet geschikt voor een consumptief kredietadvies.

Het is de moeite waard om de applicatie van MijnLeenadvies te bezoeken en de toegevoegde waarde ervan te beoordelen.