Een compleet klantprofiel over alle modules voor een sluitend Wft proof adviesproces

Een online applicatie die zeer gebruiksvriendelijk stap voor stap door het wettelijk adviestraject specifiek voor consumptief krediet leidt. Met een compleet financieel rapport heeft u een professionele uitstraling en voldoet u aan alle wet- en regelgeving.

knop toepassingen

Arbeidsongeschiktheidsrisico analyse

Op basis van de door u ingevoerde persoonlijke gegevens van uw cliënten worden deze risico’s in kaart gebracht en automatisch duidelijk weergegeven. Uw cliënten kunnen kennis nemen van de getoonde risico’s en op uw advies (of in tegenstelling van uw advies) deze risico’s dichten met een verzekering of bewust nemen.

knop toepassingen

Overlijdensrisico analyse

Mijnleenadvies maakt ook een analyse om de risico’s en consequenties van overlijden van cliënten in beeld te brengen. Cliënten hebben de keus om uw advies over te nemen of de risico’s bewust toch te nemen. Vastlegging daarvan is in alle gevallen een onderdeel van Mijnleenadvies.

knop toepassingen

Werkloosheidrisico analyse

Een ander belangrijk onderdeel van de analyse is om aan te tonen welke consequenties het voor uw cliënten heeft, wanneer men gedurende de looptijd van de lening werkloos wordt. Afhankelijk van de mening en inzichten van uw cliënten kan men kiezen om dit met een verzekering af te dekken of deze risico’s bewust te nemen.

knop toepassingen

Pensioenrisico analyse

Om de risico’s in kaart te brengen van pensionering tijdens de looptijd van de lening kan deze analyse duidelijkheid en inzicht verschaffen. Uw advies als intermediair zal een belangrijk onderdeel zijn om te komen tot een passende en verantwoorde lening.

knop toepassingen
  • demo-mijnleenadvies
  • demo-mijnleenadvies
  • demo-mijnleenadvies
  • demo-mijnleenadvies
  • demo-mijnleenadvies

MijnLeenadviesMijnleenadvies

Brengt op een overzichtelijke en transparante manier de financiële situatie van uw cliënt in beeld!


MijnLeenadvies is via www.mijnleenadvies.nl als online applicatie bedoeld om u als intermediair behulpzaam te zijn en te ondersteunen om u stap voor stap door het wettelijk adviestraject voor consumptief krediet te loodsen, zodat u voldoet aan wet- en regelgeving voortvloeiend vanuit de Wet op het financieel toezicht (Wft) en Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo)
.

Deze wetten hebben als belangrijkste doelstelling om de klant centraal te stellen en te komen tot een passende en verantwoorde kredietverstrekking aan consumenten. CFSN Kredietendesk staat hier volledig achter en heeft derhalve MijnLeenadvies in het leven geroepen om het intermediair deze steun te kunnen bieden.

De applicatie van MijnLeenadvies is door de AFM als positief beoordeeld, waardoor de intermediairs die gebruik maken van MijnLeenadvies een compleet advies kunnen geven die voldoet aan wet- en regelgeving voor consumptief krediet. Een correcte invulling van het klant adviesproces in MijnLeenadvies is aan het intermediair. MijnLeenadvies is het intermediair daarbij behulpzaam. Daar MijnLeenadvies rekening houdt met specifieke rekenkundige factoren (b.v. normen voor levensonderhoud consumptief krediet) zijn algemene- of hypotheekapplicaties per definitie niet geschikt voor een consumptief kredietadvies.

Toepassingen mijnleenadvies  

Contactgegevens

CFSN Kredietendesk B.V.
Demmersweg 21
7556 BN Hengelo

Postadres:
Postbus 574
7550 AN Hengelo

T 088 - 23 76 060
E info@mijnleenadvies.nl
 

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte willen blijven van het laatste nieuws? Meldt u aan!


E-mail adres: